مشاهده همه 9 نتیجه

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

تخت های بیمارستانی

تخت بیمارستانی دوشکن مکانیکی

1,555,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تخت های بیمارستانی

تخت بیمارستانی سه شکن مکانیکی

1,794,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تخت های بیمارستانی

تخت بیمارستانی یک شکن مکانیکی

1,090,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تخت های بیمارستانی

تخت زایمان الکتریکی (LDR)

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

تخت های بیمارستانی

تخت ژنیکولوژی الکتریکی

2,340,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تخت های بیمارستانی

تخت ژنیکولوژی مکانیکی

1,328,000 تومان